Kvaliteet

img1

Toci OÜ tegutseb vastavalt standardite ISO 9001, ISO 14001, EN 1090 ja Achilles rangetele nõuetele. Meil töötavad tootmis-, automaatika-, kvaliteedi- ja tootmisjuhtimise spetsialistid.


Tegeleme pidevalt tööprotsesside arendamisega, et pakkuda oma tegevusalal parimat tootmisteenust. Liigume koostöös klientide ja tarnijatega ning töötajate ja tehnoloogia arendamise kaudu oma eesmärkide saavutamise ja teenuse täiustamise poole.

Hooldusplaanide alusel regulaarselt hooldatud seadmed ning professionaalsed ja motiveeritud töötajad on tootmise kiire ja tõrgeteta toimimise aluseks. Kõrgeid kvaliteedistandardeid kinnitavad ka auditid, mida meie suuremad kliendid on meie ettevõttes läbi viinud. Keskkonnahoid on meie ettevõtte jaoks väga oluline. Hoiame loodust ja anname oma panuse selle säilitamisse. Oleme käinud töötajatega metsa istutamas ja korraldanud koristustalguid. Hoonete kütmiseks ja jahutamiseks kasutame maa soojust ja looduslikku maagaasi. Samuti sõidavad meie ettevõtte sõiduautod keskkonda vähem saastava gaasiga. Pooled meie keevitusaparaatidest on juba uue tehnilise lahendusega, sellel aastal turule tulnud seadmed, mis kasutavad varasemate agregaatidega võrreldes ligi kaks korda vähem elektrienergiat.


TOCI JUHTPÕHIMÕTTED

Iga Toci OÜ töötaja eesmärgiks on tellija nõudmiste tähelepanelik jälgimine ja nende täitmine.

TELLIJA RAHULOLU
Tellimuste täitmisel arvestame tellija ootusi ja kokkulepitud soove.
Tellimuste eesmärgid kvaliteedi, hinna ja ajagraafiku osas lepitakse kokku vastavalt kliendilt saadud informatsioonile.
Analüüsime pidevalt tellija rahulolu toodete ja müügiprotsessi osas.

VIGADETA TÖÖ
Igaüks meist vastutab tehtud töö eest.
Kõigis protsessides on eesmärgiks seatud vigadeta tegevus ning kõik tööd teostatakse kohe esimesel korral vastavalt kliendi ootustele.
Tootmisprotsessis on oluline vigade varajane avastamine, et mitte töödelda edasi ja tarnida kliendile mittevastavat toodet.

PIDEV ARENG JA NÕUETE TÄITMINE
Ettevõtte juhtkond püstitab juhtpõhimõtete elluviimiseks eesmärgid ja tagab nende täitmise kaudu juhtimissüsteemi pideva parendamise.
Juhtpõhimõtete täitmiseks arendatakse ja koolitatakse pidevalt kõiki töötajaid.
Jälgime igapäevaselt meile kohalduvate seaduslike ja muude nõuete täitmist.

SÄÄSTAME KESKKONDA
Juhtkond ja töötajad kohustuvad kasutama vahendeid ja materjale keskkonnasäästlikult ning pidevalt arendama organisatsioonis saastamise ärahoidmise, puhtama tootmise ja teenindamise mõtteviisi ja tegevusi.
Hoiame kursis ettevõtte personali keskkonda puudutavate probleemide ja nende lahendamisega.
Tagame oma keskkonnamõjude alase informatsiooni kättesaadavuse kõigile huvitatud osapooltele.

 

Meie olulisemateks keskkonnaalasteks eesmärkideks on:

  • materjalide taaskasutamine;
  • jäätmete koguse minimeerimine;
  • keskkonda saastavate ainete kasutamise minimeerimine. Toci OÜ-s on kasutusel nn must nimekiri keskkonnaohtlikest ainetest, mida meie ettevõte kunagi
    tootmises ei kasuta.

Perioodil 15.08.2011 kuni 29.02.2012 viidi BrainTeam OÜ poolt ja Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi ISO juhtimissüsteemide juurutamine. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.