Kvalitet

img1

Toci OÜ opererer i henhold til de strenge kravene i standardene ISO 9001, EN 1090 og ISO 14001. Blant våre ansatte er spesialister innen produksjon, automatisering, kvalitet og produksjonsledelse.

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av arbeidsprosessen for å kunne tilby den beste produksjonstjenesten på vårt område. I samarbeid med kunder og leverandører og gjennom utvikling av våre ansatte og vår teknologi beveger vi oss mot våre mål og forbedring av våre tjenester.

Utstyr regelmessig vedlikehold på grunnlag av vedlikeholdsplaner samt profesjonelle og motiverte ansatte er grunnlaget for rask og problemfri drift. De høye kvalitetsstandardene bekreftes også av revisjoner som våre større kunder har gjennomført ved vårt foretak.

Miljøvern er svært viktig for vårt foretak. Vi tar vare på naturen og bidrar til å bevare den. Vi har tatt med våre ansatte på skogplanting og arrangert ryddedugnader. For oppvarming og kjøling av bygninger anvender vi jordvarme og naturgass. Videre kjører våre firmabiler på gass, et mindre forurensende alternativ. Halvparten av våre sveiseapparater er nye av året og allerede utstyrt med en ny teknisk løsning som sammenlignet med eldre aggregater bruker nesten to ganger mindre strøm.

TOCI OÜ KVALITETS- OG MILJØPOLITIKK

Hensikten for alle Toci OÜ ansatte er å følge nøye etter kundens krav og oppfylle disse.

KUNDETILFREDSHET
Ved fullføring av bestillinger tar vi i betraktning kundens forventninger og avtalte ønsker. Bestillingsformål angående kvalitet, pris og tidsskjema avtales i henhold til opplysninger som vi får fra kunden. Vi analyserer kontinuerlig kundens tilfredshet med produkter og salgsprosess.

FEILFRITT ARBEID
Enhver av oss tar ansvar for utført arbeid. Formålet i alle prosesser er satt til feilfritt virksomhet og alt arbeid utføres etter kundens forventninger helt fra første gang. I produksjonsprosessen er det viktig å oppdage eventuelle feil i en tidlig fase, for å unngå videre behandling og levering av et mangelfullt produkt til kunden.

STADIG UTVIKLING
Foretakets styre setter kvalitetsmål for gjennomføring av kvalitetspolitikk og sikrer stadig forbedring av styringssystem ved å oppfylle disse. Alle ansatte gjennomgår stadig utvikling og opplæring for å etterleve vårt kvalitetspolitikk.

MILJØSPARING
Både styre og ansatte forplikter seg til å bruke utstyr og materialer på en miljøsparende måte og fremme stadig mentalitet og handlinger som forhindrer forurensning og sikrer en renere produksjons- og serviceprosess i organisasjonen. Vi overholder daglig miljømessige lover og krav. Vi holder foretakets ansatte oppdatert om miljørelaterte problemer og hvordan man løser disse. Vi sikrer at informasjon om miljøbelastning er tilgjengelig til alle interesserte parter.

Våre viktigste miljømål er:

  • gjenbruk av materialer;
  • minimering av mengden avfall;
  • minimering av bruken av miljøskadelige stoffer. Toci OÜ benytter en "svarteliste" over miljøskadelige stoffer som vi aldri bruker i vårt produksjon.