Laatu

img1

Toci OÜ noudattaa ISO 9001-, EN 1090- ja ISO 14001-standardien vaatimuksia. Palveluksessamme työskentelee tuotannon, automatiikan, laadun sekä tuotannonohjauksen asiantuntijoita.

Kehitämme jatkuvasti työprosessejamme tarjotaksemme alan parhaita valmistuspalveluja. Toimimme yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa ja kehittämällä jatkuvasti sekä työntekijöidemme osaamista että teknologioita, pyrimme tekemään tarjoamistamme palveluista mahdollisimman täydellisiä.

Huoltosuunnitelmien mukaan säännöllisesti huolletut laitteet sekä ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät muodostavat tuotantomme nopean ja virheettömän sujuvuuden perustana. Tärkeimpien asiakkaidemme suorittamat toimintamme auditoinnit toimintamme vastaavan korkeita laatuvaatimuksia.

Ympäristönsuojelu on erittäin tärkeätä yrityksellemme. Pyrimme säästämään ympäristöä sekä panostamaan ympäristömme säilymiseen.. Yrityksemme työntekijät ovat osallistuneet metsänistutustalkoisiin sekä siivoustalkoisiin. Rakennuksemme lämmitetään sekä jäähdytetään maalämmöllä ja maakaasua. Yrityksemme ajoneuvoissa toimivat ympäristöä säästävällä maakaasulla. Puolet yrityksemme hitsauslaitteita eli uudet, kuluvan vuoden aikana hankitut hitsauslaitteemme kuluttavat miltei kaksi kertaa vähemmän sähköä.

TOCI OÜ:n LAATU- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Jokaisen Toci OÜ:n työntekijän tavoitteena on seurata tarkasti tilaajan vaatimuksia ja täyttää ne.

TILAAJAN TYYTYVÄISYYS
Tilausta täyttäessämme otamme huomioon tilaajan odotukset ja sovitut toiveet. Tilaustavoitteiden laatu, hinta ja aikataulu sovitaan asiakkaalta saatujen tietojen mukaisesti.
Analysoimme jatkuvasti tilaajan tyytyväisyyttä tuotteisiin ja myyntiprosessiin.

VIRHEETÖN TYÖ
Jokainen meistä on vastuussa tehdystä työstä. Kaikissa prosesseissamme on tavoitteeksi asetettu virheetön toiminta ja kaikki työt tehdään asiakkaan odotusten mukaisesti heti ensimmäisellä kerralla.
Tuotantoprosessissa on oleellista löytää virheet ajoissa, jotta emme työstäisi ja toimittaisi asiakkaallemme tuotetta, joka ei vastaa hänen odotuksiinsa.

JATKUVA KEHITYS
Yrityksen johto on pystyttänyt laatupolitiikan toteutustavoitteet ja takaa niiden täyttämisen avulla johtamisjärjestelmän jatkuvan parantamisen.
Kehitämme ja koulutamme kaikkia työntekijöitämme jatkuvasti laatupolitiikan täyttämiseksi.

SÄÄSTÄMME YMPÄRISTÖÄ
Johtokunta ja työntekijät ovat velvollisia käyttämään välineitä ja materiaaleja ympäristöystävällisesti ja kehittämään organisaation toimintaa saastuttamisen estämiseksi, puhtaamman tuotanto- ja palvelumentaliteetin ja -toiminnan saavuttamiseksi. Noudatamme ympäristölakeja ja -vaatimuksia päivittäin. Pidämme yrityksen henkilöstön ajan tasalla ympäristöä koskevissa ongelmissa ja niiden ratkaisussa. Takaamme, että ympäristövaikutuksiin liittyvät tietomme ovat saatavilla kaikille kiinnostuneille.

Tärkeimpiä ympäristöön liittyvä tavoitteitamme ovat:

  • materiaalien kierrätys;
  • jätemäärien minimointi;
  • ympäristöä saastuttavien aineiden käytön minimointi. Toci OÜ:ssä noudatetaan. ympäristölle haitallisista aineista laadittua mustaa listaa eli listan aineita ei käytetä yrityksemme tuotannossa.